BİRİKİM OKULLARINDA ADAB-I MUAŞERET PROGRAMI

ADAB-I MUAŞERET PROGRAMI

 Adabımuaşeret en genel anlamı ile görgü kuralları olarak ele alınmaktadır. Geçmişten günümüze var olan her toplum asırlar boyunca kendine özgü, bir arada yaşama kurallarını geliştirmiştir. Bu kurallar medeniyetler arasında farklılıklar arz etse de bunlara uygun yaşamak insan olmanın bir gereğidir. Modernleşmenin etkisiyle sosyal hayatın olumsuz bir şekilde etkilemesi insan olmanın inceliklerini bizlere unutturmaktadır. Bir arada yaşayabilmenin değerini yeni nesillere kazandırmayı amaçlayan adabımuaşeret programı eğitim süreçlerinde açık bir şekilde uygulanmaktadır. Adabımuaşeret programı, sembolik bir anlam kazandığından hangi dinden ya da hangi milletten olursanız olun, insan olmanın gereğine göre yaşamayı düzenlemektedir.

HAKKIMIZDA

Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün 40 Okul, 17 Kampüs ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye, çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmaya devam etmektedir.

              

GALERİ