BİRİKİM OKULLARINDA AKADEMİK GELİŞİM

AKADEMİK GELİŞİM

1. ALANINDA UZMAN VE ROL MODEL ÖĞRETMEN KADROSU

 Öğretmenliği sadece bir meslek olarak değil ruhunun en önemli parçası olarak gören, alanının tüm bilimsel içeriğine hâkim, gelişme ve öğrenmeye açık, kendini öğrencilerine adamış ve onları yakından tanıyan ve en önemli öğrencileri için önemli bir model olan öğretmen kadrosuna sahibiz. Tamamen kendimize ait “Öğretmen Akademisi Programımız” ile öğretmenlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Uzman yöneticilerimizin desteğiyle öğretmenlerimize anlık geri bildirimler yapıyor, hizmet içi eğitim çalışmalarımız ve zümre toplantılarımızla öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

2. ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI ÖĞRENME MODELİ

 Her insanın “biricik” olduğu inancıyla kendisine ait bir öğrenme stilinin olduğu ve bu stillerin parmak izi kadar çeşitliği olduğu düşüncesiyle öğrencilerimizin hangi öğrenme stiline sahip olduğu her yıl güncellediğimiz test ve envanterler ile tespit ediyoruz. Ailelerimizi bu konuda bilgilendirdiğimiz gibi eğitim-öğretim ortamlarımızı da onlara göre düzenliyoruz.

3. PROJE TABANLI ÖĞRENME

 Dikte eden ve didaktik bir eğitim anlayışına değil rehberlik eden, yol gösteren bir eğitim anlayışına sahibiz. Eğitim yöntemlerimizin sınırlarını çizmiyor, eğitimin fıtratında olduğu gibi, onu özgür bırakıyoruz. Eğitim yöntemlerimizi, eğitim-öğretim alanlarımızı ve ortamlarımızı öğrencilerimize göre şekillendiriyoruz ve en önemlisi bunu öğrencilerimize hissettirmeden yapıyoruz. Bu yöntemde öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurguluyoruz. Bu öğrenme yöntemimizde öğretmenlerimiz rehber, öğrencilerimiz ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her proje çalışmasının sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar.Proje konularını hayatın içinden sorunlardan seçiyoruz. Öğrencilerimize bu problemleri çözecek deneyim ve becerileri kazandırıyoruz.

4. DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRENME YAKLAŞIMI

 Tüm dersler arasında sıkı bir bağlantı kuruyoruz. Matematikten Hayat Bilgisi devşiriyor, Edebiyattan Geometriye bir “Elif” miktarı teyet çiziyoruz. Sadece bir alanda uzmanlaşmanın karşısında duruyoruz. Öğrencilerimizin hem de matematikte hem de güzel dilimizde hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde bilgi sahibi olmaları için tüm derslerimiz arasında sıkı bir bağ kuruyoruz.

5. TEKNOLOJİK DONANIMA SAHİP NEFES ALAN SINIFLAR

 Tüm sınıflarımız eğitim-öğretim faaliyetlerinin en sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilecek şekilde teknoloji ile donatıyoruz lakin teknolojinin kölesi olmamaya özen gösteriyoruz. İrfan ile eylemeyi bilen idrak sahibi dijital yerliler olarak görüyoruz kendimizi. Bilgeye ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde bilginin kıymetinin yitirilmesine izin vermemeye gayret ediyoruz.Öğrencilerimize geniş ve ferah derslik imkanı sunuyoruz. Sınıflarımızı onların fiziki gelişimine göre organize ediyoruz.

6. ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ

 İnsanın eşref-i mahlukat olduğu hakikatini zihinlerimizden hiç çıkarmıyoruz. Düşünme becerilerinin en üst seviyede gelişmesi için okul öncesinden lise son sınıfa kadar birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Akıl oyunları dersimi kalıplaştırmıyor, eğitim camiasında bu alanda yaşanan gelişmeleri takip ettiğimiz gibi geleneksel akıl oyunlarımızı da çocuklarımıza öğretiyoruz. Öğrencilerimize ezberle, nakille, taklitle değil tefekkür ile öğretiyoruz.

7. SEVGİLİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

 Matematiği korkulu rüya olmaktan çıkarıyoruz. Bu dersi evrenin dili olarak görüyor, öğretim programlarımızı bu görüşümüze göre örgütlüyoruz. Matematiğin insan hayatının her bir anında her bir basamağında nasıl etkili olduğunu gözler önüne seriyoruz. Özetle biz bu dersi öğrencilerimize sevdiriyor; sayılardan formüllere evrenin dili ile konuşuyoruz.

8. OKUYAN ÇOCUK-KİTAP OKUMA SAATLERİ-OKUMA GRUPLARI

 Öğrenme yolculuğumuzun aynı “oku” emri ile başladığını hiç unutmuyoruz. Her güne okuyarak başlıyoruz. Bununla da kalmıyor öğrencilerimiz arasında okuma grupları kuruyoruz hatta bir basamak daha ileri gidip, okunan kitapların tahlilini yaptırıyoruz öğrencilerimize. Bu sayede her birine yeni dostlar kazandırıyoruz ve hiç bitmeyecek dostluklar.

9. ORTAK YAZILI SİSTEMİ

 Bizler için okul; içi sınavlar ve testler ile örülmüş beton yığınları değil elbet lakin sınavların önemli bir ölçme aracı olduğu hakikatini de bir kenara bırakmıyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamının yazılı sınavlarını zümre çalışmalarımızda ilgili öğretmenlerimiz tarafından ortak hazırlıyoruz. Derslerimiz aynı planlar çerçevesinde okuldan okula fark olmaksızın birbirine paralel işliyor ve öğrencilerimize de aynı sorulardan oluşan ortak sınavlar uyguluyoruz. Ortak sınavlarımızda sorular hazırlandıktan sonra ölçme ve değerlendirme uzmanlarımızda sınavlarımızın tutarlılık ve geçerliliğini kontrol ediyoruz. İşlenen tüm konuları sınavlarımıza dahil ediyoruz. Her bir soru titizlikle hazırlıyor ve kontrollerini gerçekleştirdikten sonra sınavlarımıza dahil ediyoruz.

10. TEOG VE YGS/LYS HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 Dedik ya okul bizler için sınavdan ibaret değil lakin sınavları da bir kenara bırakmıyoruz. TEOG için öğrencilerimiz 7. Sınıftayken YGS/LYS için 11. Sınıftayken çalışmalarımızı başlatıyoruz. Yaz tatillerinin en verimli şekilde değerlendirilmesi için gerekli ödevlendirmelerimizi yapıyor ve sınıf danışman öğretmenlerimiz aracılığıyla onları hafta hafta kontrol ediyoruz. 8 ve 12. Sınıflarımız için bir öğretim yılı boyunca toplamda 1400 saati aşan sınav hazırlık programı uyguladığımız gibi hafta sonu cumartesi günleri de konu tekrarları, soru çözümü kampları ve deneme sınavları yapıyoruz. Her bir dene sınavı sonucunu öğrencilerimizle paylaştığımız gibi velilerimizi de an be an çocuklarının durumu ile ilgili bilgilendiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla öğrencilerimizi sınava da hazırlıyoruz hayata da...

11. ETKİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

 Alanında uzman ve ilgili fakültelerden mezun Rehber ve Psikolojik danışmanlarımızla öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Çabamız onların kendilerini gerçekleştirebilmelerini ve doğruyu kendilerinin bulmalarını sağlamak. Velilerimiz de bizim için çok önemli. Rehberlik birimlerimiz tarafından yönetilen Veli Akademisi Programımız sayesinde onların da bilinçlenmesi sağlıyor bunun için çalıştaylar, seminerler hatta ev sohpetleri düzenliyoruz.

12. SINIF DANIŞMANLIĞI SİTEMİ

 Rehberlik birimimizden ayrı olarak her sınıfımıza bir danışman öğretmen atıyoruz. Öğrencilerimizin okuldaki ve evdeki tüm çalışmalarını yakından takip ediyor, onlara kol kanat oluyoruz. Öğrencilerimizi ve ailelerimizi evlerinde ziyaret ediyor ve gerekli önerilerimizi onlarla paylaşıyoruz.Öğrencimizin öğrenme stiline uygun çalışma programları hazırlıyor ve tüm bunları haftalık karnemiz ile velilerimize ulaştırıyoruz.

13. GENİŞ YARDIMCI KAYNAK YELPAZESİ

 Sadece ders kitaplarına ve akıllı içeriklere bağlı kalmıyoruz. Çalıştaylarımız ve zümre toplantılarımızda aldığımız kararlar doğrultusunda anasınıfından lise son sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklarımızı belirliyor ve bunların tamamını öğretim yılı başında öğrencilerimize ulaştırıyoruz.Yardımcı kaynaklarımızı derslerimizde kullandığımız gibi ev ödevlendirmelerin de onlardan faydalanıyor ve bunların günlük kontrolünü gerçekleştiriyoruz.

14. TEKNOLOJİ GELENEKLERLE HARMANLAMIŞ KÜTÜPHANELER

 Tüm okullarımızda öğrencilerimizin aktif kullanabilecekleri şekilde tasarlanmış kütüphanelerimizle de öğrencilerimize hizmet ediyoruz. Bu kütüphanelerde öğrencilerimiz istedikleri basılı kitaba ya da süreli yayına ulaşabildikleri gibi dilerlerse bunların dijital hallerine de sahip olabiliyorlar.

15. EV ÖDEVİ SİSTEMİ

 Okullarımızın tamamında Birikim Okulları Ev Ödevi Sistemi kullanılır ve ev ödevleri bu sistem üzerinden verilir. Ödevlerin türleri, sahip olması gereken temel nitelikler, verilecek ödev sayısı, ödev kontrolü ve ödev ilkelerinin tamamı bilimsel olarak tespit edilmiştir ve uygulama tüm öğretmenlerimiz tarafından bu tespitler doğrultusunda gerçekleştirilir. Branş öğretmenleri birbirlerinin verdikleri ödevlerden haberdardır. Öğrencilerin öğrenme stilleri de ödevlendirmelerde dikkat edilen en önemli unsurdur.

16. VELİ AKADEMİSİ PROGRAMI

 Eğitim-Öğretim faaliyetlerimizi sadece okullarımızla sınırlamıyoruz. Öğrencilerimizin okul dışındaki çalışmaları da bizim için son derece önemli ve bu konuda en güçlü işbirlikçilerimiz velilerimiz. Çalıştaylarımız, Ev Sohbetlerimiz, Seminerlerimiz ve Konferanslarımızla velilerimizle iletişimimizi güçlendiriyor ve onların çocuklarının gelişim seviyelerine göre bilinçlenmelerini sağlamanın yanında sorumlulukları konusunda onları bilinçlendiriyoruz.

17. VELİ TOPLANTILARI VE VELİ GÖRÜŞMELERİ SİSTEMİ

 Veli Akademisi Programımızın en önemli basamaklarından biri de Veli Toplantılarımız ve Veli Görüşmeleri Sistemimiz. Her dönemin başında Sınıf İçi Veli Toplantılarımızı ve yine her dönemde bir kez olmak üzere Genel Veli Toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz.Bunların dışında da tüm velilerimize öğretmen ve idarecilerimizin veli görüşme saatlerini gönderiyor ve bu saatlerde velilerimizle bire bir görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz.

HAKKIMIZDA

Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün 40 Okul, 17 Kampüs ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye, çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmaya devam etmektedir.

              

GALERİ