BİRİKİM'DE SANAT

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

 Sanat, yaşamın her alanında bir kültür olarak kullanılır. Çocuk, gelecekte hayatına yön verme adına tercihi ne olursa olsun görsel eğitim yoluyla kazanacağı biçim ve renk duyarlılığı yaşamı boyunca kişiliğinin bir parçası olarak karşısına çıkacaktır. Gerek toplumsal, gerek ekonomik, gerek mesleki açıdan tüm davranışlarına, tüm yaşamı boyunca estetik bakış açısı farkındalığı kazandıracaktır. Sanat eğitimi yalnızca ‘yetenekliler’ için değil, tüm insanlar için gereklidir. Çünkü; yaşamın her alanıyla ilgili olarak hizmet vermekle yükümlü olan birey ve kuruluşlar için renk ve şekil eğitiminin gereği, estetik bir yaşam açısından önem taşımaktadır. Estetik bir çevre, aynı zamanda dengeli bir ruh sağlığı anlamı taşır.


 Bu anlamda görsel sanatlar dersinde çocuğun estetik düşüncesini ve hayal gücünü geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Sadece sanat eğitimi vermekle kalmaz, onların tüm gelişimlerine yardımcı olur.


MÜZİK EĞİTİMİ

 Duygu ve düşünceyi sesleri düzenleyerek anlatma sanatıdır.


Birikim Okullarında müzik eğitimi okulöncesinde başlayan ve öğrencimiz liseden mezun olana kadar devam eden bir süreçtir. Mezunlarımız dönem dönem orkestra çalışmalarında bizimle olur. Müzik eğitimimizin öğrencilerimize katkısı hayat boyu devam eder.


Birikim Okullarında Müzik dersinin genel amaçları


-Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,

-Duygu düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,

-Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretmek yoluyla geliştirmek,

-Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik kültürlerini tanımak,

-Kişilik ve özgüven gelişimine katkı sağlamak,

-Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,

-Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,

-Bireysel ve toplu olarak, nitelikli ve farklı türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak,

-Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,

-Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,

-Manevi gelişimlerine katkı sağlamak,

-Yabancı dil eğitimine katkı sağlamak,

-Adabı muaşeret eğitimine destek olmak,

-Çevre ve doğaya duyarlı birey olmasını teşvik etmek

-Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını pekiştirmek,

-Milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya kültürü ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamaktır.

Müzik Dersi için dört ana kazanım alanı vardır.

Müziksel Algı Ve Bilgilenme

Öğrencilerin sınıf seviyeleri ve hazır bulunuşluk düzeylerine göre verilen solfej (Nota okuma –Yazma) ve Nazariyat eğitimidir.

Dinleme, söyleme, çalma

Müzik dinlemenin genel kuralları ile birlikte ses eğitimi ve repertuar gelişimini kapsar. Bununa birlikte Çalgı eğitimi bu kazanım içinde değerlendirilir.

Müzikte Yaratıcılık

Öğrencilerin bestecilik ve düzenlemecilik yeteneklerini değerlendirmek üzere yapılan çalışmalardır. Küçük sınıflarda ritim eşlikleri düzenleme olarak başlayan bu eğitim sınıf seviyesi yükseldikçe çok bölümlü eserler bestelemek, belli bir esere çok sesli eşlikler oluşturmak olarak devam eder.

Müzik Kültürü

-Dünya müziklerini,

-Dünyanın değişik bölgelerindeki müzik aletlerini,

-Ülkemizdeki ve dünyadaki müzik türleri ve dönemlerini, Bu dönemlere ve türlere ait eserleri, bestecileri ve yorumcuları tanıtmaya yönelik çalışmalardır.

HAKKIMIZDA

Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün 40 Okul, 17 Kampüs ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye, çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmaya devam etmektedir.

              

GALERİ