DİL ÖĞRETİM SİSTEMİ

İNGİLİZCE

 Birikim Okulları İngilizce Zümresi geleneksel Avrupa merkezli bakış açısının ötesinde genç zihinlerde değerleri ve davranışları şekillendirmede ikinci dil eğitimine verdiği önemle, İngilizce Dil Öğretiminin içeriğini ve hedeflerini kendi kültürümüzün değerler sistemini kuşatarak ve çok kültürlü bir bakış açısı geliştirerek belirlemiştir.


 Bu doğrultuda hedeflerimiz:

1. Öğrencilerimizin beceri ve bilgileri farklı yollarla elde ettiklerinin bilinciyle öğrenme sitillerine göre çeşitli, etkileyici ve anlamlı aktivitelerle İngilizce öğrenmeyi sevdirmek;

2. Öğrencilerimizin İngilizceyi dünyaya bakış açılarını genişletmek amacıyla anlamalarını ve kullanmalarını sağlamak;

3. Öğrencilerimizin İngilizce alıcı becerilerinin (dinleme ve okuma) ve ifade edici becerilerinin (konuşma ve yazma) geliştirilmesini sağlamak;

4. Öğrencilerimizin ruhsal, entelektüel, sosyal, ahlaki ve duygusal gelişimlerini İngilizce kullanma yoluyla beslemek;

5. Öğrencilerimizin araştırma, analiz, değerlendirme, not tutma, planlama, raporlama, sunma vb. disiplinler arası becerilerini geliştirerek diğer derslerde de faydalanacakları çalışma alanlarına katkı sağlamak;

6. Öğrencilerimizin dünya içerisinde kendi durdukları ve başkalarının durdukları yeri idrak etmelerini sağlamak;

7. Öğrencilerimizi olumlu teşvik ve geri bildirimlerle bağımsız öğrenenler olma yolunda kendilerine güveni kazandırmak;

8. Keyif almak için okuma ve çalışma modellerini teşvik etmek;

9. Teknolojideki gelişmeleri İngilizce öğretmede uygulamak;

10. İngilizceyi içerik tabanlı dil eğitimiyle (CLIL) genelde öğrenme stratejilerinin, özelde de dil öğrenim stratejilerinin verilmesiyle öğrencilere anlamlı öğrenme deneyimleri sunmak.


CEF hedeflerimiz

2007 yılında Avrupa Konseyinde kabulüyle AB ülkelerinde CEF (Common European Framework) belgesi yabancı dillerde eğitimin çerçevesini belirlemektedir. Her seviye için farklı beceri ve kazanım hedefleri belirtilen belgede eğitim sürecinin sonunda öğrencilerin somut durumlarda dil kullanım örnekleri de ifade edilmiştir. Anasınıfından itibaren Birikim Okullarında olup, İngilizce derslerini düzgün takip eden öğrencilerimiz 5. Sınıf sonunda A2, 8. Sınıf sonunda B1 ve 12. Sınıf sonunda B2 düzeyini tamamlamış olacaklar.

Kur Sınıfları

Sınıf içi öğrenme dengesinin sağlanabilmesi ve kişisel dil ihtiyaçlarına daha rahat cevap verebilmek için okullarımızda İngilizce derslerinde kur sınıfları oluşturulmaktadır. Sene başında yapılan dört becerinin de ölçüldüğü İngilizce Yerleştirme sınavı neticesinde (5-7. Sınıf) (9-11.Sınıf) öğrencilerin seviyeleri tespit edilerek kendilerine en uygun sınıfa yerleştirilirler.

İngilizce Kitap Okuma Programımız ve Cambridge sınavları

Birikim Okullarında İngilizce okuma programı her yıl biraz daha canlandırılarak devam eder. Anasınıfı, 1 ve 2. Sınıflarımızda Oxford Reading Tree okuma programıyla öğrencilerimiz en küçük yaşlardan İngilizceyi severek okumaya başlar, diğer sınıflarımız bir taraftan Cambridge Üniversitesinin hazırladığı Starters, Movers, Flyers, KET ve PET sınavlarına hazırlanırken diğer taraftan öğrencilerimizden seviyelerine göre haftada 1 reader kitabı bitirmelerini teşvik edip sene sonunda en az okuyan öğrencimizin 20 kitap okumasını hedefleriz. Öğrencilerimiz okuma kayıtlarını portfolyolarında tutarlar ve İngilizce öğretmenleri tarafından düzenli kontrolü yapılır. Ayrıca sene sonunda okul müdürlerimiz tarafından en çok kitap okuyup en iyi kitap tanıtımını yapanlar ödüllendirilir. Bunun yanında öğrencilerimizin yıl içerisinde çeşitli İngilizce kitap tanıtımı yarışmalarına katılmaları teşvik edilir.

Ders Dışı Faliyetler

The World Assembly (Dünya Meclisi)

Tüm öğrencilerimizin dünya meclisine girmeleri teşvik edilmekle beraber İngilizce Kulübü öğrencileri doğal üyesidir. Konu ve tarihleri sene başında öğrencilerle yapılan beyin fırtınası sonrasında belirlenir. Her dönem iki özel bir genel oturum olmak üzere toplam 6 meclis oturumu gerçekleştirilir. World Assembly çalışmalarında her ilköğretim İngilizce öğretmenlerinin farklı 1 ülke, lise İngilizce öğretmenlerinin 2 ülke temsil ederek gönüllü öğrencilerden gruplarını oluşturmaları ve bu öğrencileri çalıştırırken öğrencilerin araştırarak elde ettikleri metinleri anlayarak öğrencinin konuyu daha iyi kavramasına çalışılır. Ayrıca bu şekilde aynı ülkenin farklı üyelerinin aynı cevapları vermesi ortadan kalkacağından öğrencilerimiz ortak oturumlarda kendilerini daha fazla ifade etme fırsatı bulur. Native öğretmenlerimiz moderatör olarak oturumları sunar.

İngilizce Kulüp Faaliyetleri

İlköğretim okullarımızda haftada bir gün kulüp saatinde İngilizce kulübünü seçen öğrencilerimiz dünya meclisi çalışmalarının yanı sıra çeşitli aktivitelerle kulüp saatini değerlendirir. Lisede belli bir kulüp saati olmamakla birlikte yıllık plana uygun çalışmalar zamanında yapılır.

Story Telling Competition (Hikaye Anlatma Yarışması)

4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin katıldığı yarışmada öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde bir hikayeyi anlatma ya da drama yoluyla sergileme şeklinde yarışırlar.

Scrabble Tournament (Scrabble Turnuvası)

İngilizce kelime dağarcıklarının geliştirilmesinin amaçlandığı turnuvada Lise öğrencilerimizin sınıf içi turnuvalar sonucunda çıkaracağı birer yarışmacıyla oluşan iki grup finalde yarışır.

Foreign Languages Jeopardy (Yabancı Diller Genel Kültür Yarışması)

Lise öğrencilerimizden seçilen iki grup arasında gerçekleştirilen yarışmada İngilizce, Arapça ve Almanca dil sorularının yanı sıra İngilizce genel kültür sorularına yer verilmektedir.

Break-time Fun Learning Activities (Ders Dışı Eğlenceli Öğrenme Etkinlikleri)

Okuldaki native öğretmen tarafından “Ders Dışı Eğlenceli Öğrenme Etkinlikleri” yapılır. Etkinlikler teneffüs saatlerinde bahçe ve koridorlarda etkinlik standının bulunduğu yerde yapılır. Bu etkinliklerle sağlanmak istenen öğrencilerin doğal ortamda İngilizce konuşmaya teşvik edilmesi ve konuşma becerilerinin geliştirilmesidir.
Uygulama İlkeleri:

· Daha önce planlanan bir konuda native öğretmen, İngilizce öğretmenleri ve görevlendirdiği öğrenciler tarafından seçilen mekanda uygulama başlatılır.
· Çevredeki her yaş ve seviyeden öğrencilerin kalabalık bir hale şeklinde etkinliğe katılmaları teşvik edilir.
· Etkinlik yarışma şeklinde yapılandırılmışsa kazananlara daha önce belirlenen ödüller verilir.
· Etkinlik oyun, yarışma ya da drama şeklinde uygulanabilir.
· Kostüm vb. ilgi çekici materyallerin kullanılması sağlanır.

Comenius Projeleri

Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında farklı ülkelerle ortak proje geliştirilir ve öğrencilerimize yapılan hareketliliklerle ve etkinliklerle farklı kültürleri tanıma ve kendi kültürlerini aktarma fırsatı sağlanır.

5. Sınıflar İçin Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı (Intensive English Programme)

Yoğunlaştırılmış İngilizce Programımızda 5. Sınıf öğrencilerimiz haftada 16 saat İngilizce dersi alırlar. İngilizce dört dil becerisinin (dinleme-okuma-konuşma-yazma) geliştirilmesinde, kritik düşünme, sorun çözme, analitik düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerinin de geliştirildiği İçerik ve Dille Bütünleştirilmiş Öğrenme (CLIL) Modelinin uygulandığı ana derslerimizin yanında öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesinin düzenlediği Flyers sınavına hem Türk hem İngiliz İngilizce öğretmenleri ile birlikte hazırlanırlar. Yoğun ve kapsamlı İngilizce kitap okuma saatleri, bilgisayar destekli İngilizce öğretimi ve öğrencilerimizin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri drama dersleriyle Yoğunlaştırılmış İngilizce Programımızda 5. Sınıf öğrencilerimiz İngilizceyi kullanarak bir bütünsellik içinde öğrenirler.

ALMANCA

 Yabancı dil bilmek artık herkes için bir zorunluluk haline geldi. Bunun yanında sadece İngilizce anlamak ve konuşabilmek tek başına yeterli değil. Bugün en basit bir iş görüşmesinde bile işverenler çalışanlarının tercihen ikinci bir yabancı dil bilmesini öngörmekteler. İngilizce bilen ya da henüz öğrenmeye başlamış biri için, İngilizce’yle aynı dil ailesinden olması açısından öğrenmesi biraz daha kolay olan Almanca daha fazla tercih edilmektedir.


 Dünya üzerinde yaklaşık 125 milyon kişi Almanca konuşmaktadır. Avrupa Birliği’nde ise en fazla konuşulan dil Almanca’dır.


 Okulumuzda Almanca lise kademesindeki öğrencilerimize haftada iki ders saati seçmeli olarak gösterilmektedir. Öncelikli hedefimiz ikinci yabancı dile ilgi ve merak uyandırmaktır. Yeni bir dil öğrenmekle farklı bir kültür öğrenmeye de açık olacaklardır.


 Bu derslerde öğrencilerimize “Gramer” ağırlıklı değil de daha çok iletişim odaklı Almanca öğretilmektedir. 9. sınıfta Almanca’yı tanımaya başlayan öğrenci basit cümlelerle kendisini ifade edebilmeyi öğrenir ve basit metinleri anlayabilecek seviyeye gelir. 10. sınıfta ise artık kendilerini daha rahat hissederler ve bir günlerini rahatça anlatabilecek bir konuma gelirler. 11. sınıfta öğrenciler okuma anlama konuşma ve yazma becerilerini daha etkin bir biçimde kullanmaya başlarlar ve artık kalıpları ezberlemek yerine onları kullanmaya başlar. 12. sınıfta ise serbest konuşma yapabilecek düzeye gelirler.


 Kurum olarak amacımız sadece Almanca grameri öğretmek değil, öğrencilerin o dili etkin bir biçimde kullanabilmesini sağlamaktır. Böylece yeni bir dille birlikte yeni bir dünya ve kültüre kapı açmış olacaklardır.


ARAPÇA

 Arap dili İslam’ın ve halkının şiârı ve Müslümanlar arasındaki en güçlü bağdır. Bu sebeple günümüzde Arapça öğrenimi yaygınlaşmaya başlamıştır.


 Birikim Okullarında Arapça ikinci yabancı dil olarak 5.Sınıf itibariyle başlar ve lise sınıflarında seçmeli ders olarak okutulur. Arapça öğretiminde temel hedefimiz öğrencinin kolay bir şekilde konuşma, dinleme, okuma ve yazma kabiliyetine ilgi çekici ve eğlenceli bir üslupla vâkıf olmasıdır. Müfredatımız başlangıçta basit diyaloglarla başlayıp her ünitede farklı konular ve alıştırmalarla dil öğrenimini sevdirir. Derslere gramer kurallarından uzak bir üslub hâkim olmakla birlikle öğrencilere bol cümle kalıpları verilir, Arapça şarkılar ve çeşitli konuşma kalıpları dinletilir .


  Birikim Okullarında öğrencilerimize Arapça dilini sevdirerek tanıtmaya, öğretmeye ve onlarda bu dile karşı ilgi uyandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizden okulumuzdan mezun olduktan sonra da Arapça öğrenmeye devam etmelerini temenni ediyoruz.


HAKKIMIZDA

Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün 40 Okul, 17 Kampüs ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye, çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmaya devam etmektedir.

              

GALERİ