BİRİKİM OKULLARINDA ESTETİK EĞİTİMİ

ESTETİK EĞİTİMİ

 İnsan farklı fıtri özellikleri ile en güzel vasıflarla donatılmıştır. Tin Suresi 4. Ayet de bunu göstermektedir; Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık”.İslam her alanda güzelliği emretmiştir. Dinimizin mükellef kıldığı bir görev; güzel iş yapmak, her mümin için sorumluluktur. "Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever"(Bakara Suresi 195.Ayet)


 Bu nedenledir ki; yaratılmışların en şereflisi insan, her işini güzel yapmakla mükelleftir. Birikim Okulları hayatı daha anlamlı kılmak adına her alanda estetik eğitimini önemsemektedir. Çünkü İslam sanatı, görünenin ardındaki görünmeyen güzelliklere ulaşmayı ve hayatı güzelleştirmeyi hedefler. Güzelliklere bakarak tefekkürü diri tutmayı amaçlar.


 Çocuklarımıza estetik eğitiminde güzeli hissetmeyi ve görmeyi öğretmek en temel amaçlarımızdandır. Çünkü Allah güzeldir, güzeli sever.


HAKKIMIZDA

Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün 40 Okul, 17 Kampüs ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye, çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmaya devam etmektedir.

              

GALERİ