HAYAT DENGE MODELİ

HAYAT DENGE MODELİ

 22 yıllık geçmişe sahip Birikim Okulları eğitim ve öğretimimizde felsefeden uygulamaya Hayat Denge Modeli ile tamamen özgün bir program ortaya koymaktadır. Birikim Okulları ‘fıtrattan ümrana’ eğitim yolculuğundaki hedefi fıtrata uygun bir eğitim verebilmektir. Kendisini tanıyan, kendisini gerçekleştirmiş, kendisi ve çevresiyle barışık insan olmanın olgunluğuna ermiş “kamil insan” yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kendi kültürünü ve değerlerini temel alarak, sürekli gelişmekte olan, insanlığa faydalı, dünya teknolojilerinin profesyonelce harmanlandığı ve bunların her kademedeki çocuklara onların gelişimlerine göre kazandırıldığı eğitim sistemimizde; yaşamları boyunca üzerine kaliteli binalar inşa edebilecekleri sağlam bir zemin ve inşa becerisini kazandırmak bizlerin en önemli işidir. Hayat denge modelinde gelişim dönemlerine şu şekilde adlandırılmaktadır:

 A. Hayata Dokunma Dönemi

 B. Ortak Dil Oluşturma Dönemi

 C. Düşünme-Duyuş Becerileri Dönemi

 D. Üniversal Dönem

HAKKIMIZDA

Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün 40 Okul, 17 Kampüs ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye, çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmaya devam etmektedir.

              

GALERİ