BİRİKİM OKULLARI KİŞİLİK GELİŞİMİ PROGRAMI

KİŞİLİK GELİŞİMİ PROGRAMI

 “Ahlak ve Maneviyat Eğitimi” misyonumuza göre yapılandırılmış; yeni öğretim yaklaşımlarına, güncel dile, bilimsel düşünceye uygun olarak oluşturulmuş özgün bir eğitim programı olan Kişilik Gelişimi programının amacı: Medyanın ve sosyal yapıdaki değişimin etkisiyle dil, düşünce ve davranış olarak geçmişinden ve değerlerinden, aile kültüründen ve medeniyet bilincinden uzaklaşmış insanlarımızın/öğrencilerimizin kendi öz değerlerini sadece söylem olarak değil; dil, düşünce, davranış ve eylem olarak sahiplenmelerini ve yaşamalarını sağlamaktır.


 Anaokulundan 11. Sınıfa kadar tüm sınıflarımızda uygulanan Kişilik Gelişimi programında her kazanım için 12 farklı türde çalışma yer almaktadır (Lise sınıflarında Araştırma ve Projeler çalışmaları ile birlikte 13 farklı türde uygulama yapılmaktadır).


 Program 16 kazanımı içermektedir. Fakat kazanımlar iki yılda bir tekrar ettiği için her sınıf düzeyinde 8 kazanım işlenmektedir. Programa göre; ilgili sınıf düzeyinde her ay bir kazanım işlenmekte olup öğrencilerin kazanımları içselleştirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.


 Programın aile boyutunda uygulanmak üzere hazırlanan Aile Etkinliklerinin uygulanması velilerimize önerilmektedir. Aile Etkinliklerinin uygulanması ile okul boyutunda yoğun olarak üzerinde durulan kazanımların güçlendirilmesi hedeflenmektedir.


KİŞİLİK GELİŞİMİ PROGRAMI UNSURLARI

• Etkinlikler
• Alıntılar
• Grup Çalışmaları
• Medya Okuryazarlığı Etkinlikleri
• Dramalar
• Yarışmalar
• Örnek Kişilikler, Biyografileri, Örnek Kurum ve Kuruluşlar
• Yarışmalar ve Ödüller
• Sanat Etkinlikleri
• Spor Etkinlikleri
• Şarkılar
• Araştırma ve Projeler
• Aile Etkinlikleri

KİŞİLİK GELİŞİMİ PROGRAMI DESTEK UNSURLAR

Sosyal Yardımlaşma Grupları

Topluma Hizmet maksadıyla gruplar oluşturulur.

Öğrencileri Yönetime Dahil Etme

Okulda yapılan çeşitli aktivitelerin yönetim ve organizasyonunda öğrencilerin aktif katılımları ve sorumluluk almaları sağlanır.

Okuma Grupları

Oluşturulan kitap listelerindeki kitaplar öğrencilere tanıtılır. Uygulanan okuma grupları programıyla hem öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması hem de Kişilik Gelişimi programı kazanımlarını gerçekleştirilmesi sağlanır.

Birikim Kardeşliği

Büyük öğrencilerin küçük öğrencilere yardım edeceği ortamlar oluşturulur.

Okul Bülteni

Her yıl iki defa yayınlanan bültenler aracılığıyla okulda yapılan çalışmalardan veliler ve çevre haberdar edilir.

Okul Dergisi (Lise)

Dil ve Edebiyat alanında gelişim gösterebilecek öğrenciler derginin yayın kurulunda görevlendirilir.

HAKKIMIZDA

Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün 40 Okul, 17 Kampüs ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye, çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmaya devam etmektedir.

              

GALERİ