BİRİKİM OKULLARINDA MANEVİ GELİŞİM

MANEVİ GELİŞİM

 İnsan, beden ve ruh bütünlüğü içinde var olur. Bedeniyle bu dünyaya ait olan insan, ruhuyla bu dünyayı anlamlandırır. Bu nedenle iyi insan ruh doyumuyla mutlu olur. Bedene sahip olması itibarıyla nasıl ki o bedeni ayakta ve diri tutmak için biyolojik olarak beslemesi gerekiyorsa ruhunu da beslemek durumundadır. Ruh dünyasının gelişimi insanın manevi gelişimi dediğimiz bu alanı devamlı tahkim edebilmelidir. Bu aynı zamanda beden sağlığı içinde gereklidir. Bunun için insan olarak insan, en temelde insanlığın temel değerlerini kuşanmak durumundadır. Bundan sonraki aşamada ise insanın kendi varlığını, kainatın varlığını ve kainatta olup bitenleri sorgulamalarının cevaplarını bulacağı dinini öğrenmelidir. Ve nihayetinde belli bir forma girmiş olarak bu formu temyiz yetisinin de yardımı ile mükemmel hale getirecek, estetize edecek ahlak olgunluğuna ulaşabilmek için insanı kamil olma yoluna adım atacaktır. Bu süreçlerde kat edeceği mesafe insanın manevi gelişim seyri olacaktır. İnsanın eğitiminde mutlaka manevi gelişim süreçlerini barındırması gereklidir.

HAKKIMIZDA

Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün 40 Okul, 17 Kampüs ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye, çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmaya devam etmektedir.

              

GALERİ