MERKEZİ SINAVLARA HAZIRLIK

8. SINIFLAR MERKEZİ SINAVLAR (TEOG) VE 12. SINIFLAR YGS-LYS HAZIRLIK SÜREÇLERİ

 Okullarımızda 8. Sınıflarda Merkezi Sınavlar (TEOG) ve 12. Sınıflar YGS-LYS için hazırlık programı uygulanır. Programlar rehber öğretmenler ve sınıf danışman öğretmenleri tarafından aşağıda belirtilen temel ilkeler doğrultusunda yürütülür ve müdür yardımcıları tarafından takip edilir.


Rehberlik sistemi

- Rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize sınav sitemi, sınav kaygısı, verimli ders çalışma, aile içi iletişim, motivasyon gibi seminerler verilerek öğrenciler sınav hazırlık süreçlerinde desteklenir.
- Rehber öğretmenlerimiz yıl boyunca 8 ve 12. Sınıftaki öğrencilerimizi hem ders başarısı hem de duygusal süreçleri açısından takip ederek öğrencilere, öğretmenlere veya velilere gerekli hususlarda geribildirim verir.
- Rehber öğretmenlerimiz çeşitli tanıma tekniklerini de kullanarak öğrencilerimize kariyer planlamasında rehberlik eder.

Danışman öğretmenlik

- 8 ve 12. Sınıflardaki tüm öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri (danışman öğretmenleri) tarafından aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde takip edilir.
  Öğrencilerimizin okul dışındaki çalışma ortamlarının ve eğitim yaşantılarının takibi
  Sınava hazırlık amaçlı yardımcı kaynakların takip ve kontrolü
  Konu eksiklerinin tespiti ve etüt çalışmalarına yönlendirme
  Grup çalışmaları ve etkinliklerin organizasyonu
  Ders Takviye ve Etüt Çalışmaları

Etütler

- Etütler, hafta içi 16.30 ile 17.30 saatleri arasında bireysel ya da grup etüdü şeklinde düzenlenir.
- Etütlerde öğrencilerin konu eksiklerini gidemeye yönelik dersler ve tekrar çalışmaları yapılarak öğrencilerin sınavlara hazırlanması sağlanır.

Deneme Sınavları ve Testler

- 8. Sınıf Merkezi Sınavlar ve 12. Sınıf YGS-LYS deneme sınavları sene başında belirlenen tarihlerde uygulanır.
- Sınava hazırlık kapsamında yer alan derslerden sonra konu testleri ya da soru bankalarındaki testlerin çözülmesi yoluyla öğrencilerin sınav performansı artırılır.

HAKKIMIZDA

Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün 40 Okul, 17 Kampüs ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye, çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmaya devam etmektedir.

              

GALERİ