YÖNETİM KADROSU

Ali Uğur BULUT / Birikim Vakfı Yönetim Kurulu başkanı

1967 yılında Samsun’da doğdu. Aslen Trabzonludur.


İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu.


Bir kamu kurumunda yönetici olarak çalışmaktadır.


Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nde çeşitli kademelerinde yöneticilik yapan BULUT, Birikim Eğitim Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.


Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf YALÇIN / Birikim Okulları Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

1972 yılında Ankara doğdu.


1998 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi alan YALÇIN; destek projeleri, iş ve ihtiyaç analizi, işçi sağlığı, iş hukuku, raporlama teknikleri, insan kaynakları yönetimi, NLP, Toplam Kalite Yönetimi ve Finansal Analiz konularında sertifika programlarına katıldı.


1995 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde teknik ve idari birimlerde çeşitli kademelerde görev yapan YALÇIN, 2013 yılında, önce Birikim Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini, 2015 yılından itibaren de Birikim Okulları'nda Genel Müdür görevine devam etmektedir.


Bir çok vakıf ve dernekte kurucu üye, yönetim kurulu üyeliği, insan kaynakları başkanlığı görevlerinde bulunan YALÇIN, halen Birikim Eğitim Vakfı Genel Başkan Yardımcısı, MÜSİAD Genel Merkez Üye İlişkileri, İTO Eğitim Komitesi, ÖZDER Genel Merkez Yönetim Kurulu ve ÖNSİAD İstişare Kurulu'nda çeşitli görevlerde devam etmektedir.


Evli ve bir çocuk babasıdır. Fransızca, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ali İhsan GÜNDOĞDU / Birikim Okulları Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında Rize’de doğdu.


İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Ardından Sakarya Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Yapı Ana Bilim Dalından Yüksek Mühendis Ünvanı aldı.


Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN’ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ve SATEG (Başbakanlık Strateji Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başmüşavirliği) bünyesinde çalıştı. 2001 yılında kamudan ayrılarak özel sektöre geçti. Halen Yönetim kurulu başkanı olduğu firmalarda ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.


2002-2006 yılları arasında özel bir öğretim kurumunda kurucu temsilciliği yapan GÜNDOĞDU; Milli Gençlik Vakfı, Yeşilay ve Türkiye Wushu Federasyonu'nda farklı bir çok görevde bulundu. Halen YENİAD, İKEV, Kızılay ve Rizeliler Derneği'nde yönetici olarak devam etmektedir.


Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yunus GENÇ / Birikim Okulları Yk üyesi

1978 yılında Diyarbakır'da doğdu.


Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. 2012 yılında Toros Üniversitesi İşletme Ekonomisi dalında yüksek lisans yaptı.


2012 yılından beri İstanbul'da ikamet eden GENÇ, özel bir şirkette yöneticilik yapmaktadır.


Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nde çeşitli görevlerde çalışmalarını sürdürmektedir.


Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Av. Dr. Mustafa Halit KORKUSUZ / Birikim Okulları Yk üyesi

1987 yılında İzmir’de doğdu.


Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. Akabinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Özel Hukuk” alanında yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Özel Hukuk” alanında da doktorasını tamamladı.


“Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu”, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi ve 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi İşçilere Etkisi”, “Avukatlık Hukukuna Giriş (Prof. Dr. M. Refik Korkusuz İle Ortak yayın)”, “Avukatlık ve Noterlik Hukuku (Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ ile ortak yayın)” ve “Hukuk Başlangıcı” olmak üzere 5 akademik kitabı bulunan Korkusuz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalında “Dr. Öğretim Üyesi” olarak çalışmaktadır.


Anadolu Gençlik Derneği ve Hukukçular Derneği’nde yönetim kademesinde halen aktif görevde bulunmaktadır.


Evli ve iki çocuk babasıdır.

Adem DOĞAN / Koordinatör

1973 yılı Isparta doğumludur.


Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamlayan DOĞAN, Beykent Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptı. Hipnoz ve Hızlı Okuma alanlarında sertifika sahibi olup Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Aile Danışmanlığı Programını bitirerek "aile danışmanı" unvanını aldı.


1996 yılında Birikim Okullarında Rehber ve Psikolojik Danışman olarak göreve başladı. Kurum içerisinde çeşitli görevlerde bulunan DOĞAN, halen temel liseler, il dışı şubeler, yeni şubeleşme ve fizibilite çalışmaları, iş geliştirme ve resmî işlemler gibi faaliyetlerden sorumlu koordinatör olarak görevini yürütmektedir.


Çeşitli vakıf ve derneklerde görev alan DOĞAN, hâlen Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği'nde başkan yardımcısı görevini sürdümektedir.


Evli ve 2 çocuk babası olan DOĞAN, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Salih EREN / Koordinatör

1977 yılı Bayburt doğumludur.


Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamlayan EREN, Marmara Üniversitesi / İSZU ortaklığında Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora eğitimine devam etmektedir.


2004 yılında Sınıf Öğretmeni olarak Birikim Okulları'nda göreve başlayan Eren, halen Eğitim Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.


Evli ve 4 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Özkan TEKİN / Koordinatör

1969 yılı Bursa doğumludur.


Lisans Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yapan TEKİN, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümünde Eğitim Felsefesi alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.


1993 yılında Bilgisayar öğretmeni olarak iş hayatına başladı. 1996 - 1999 yılları arasında özel bir şirkette müdür olarak görev yaptı. 1999 yılında özel bir firmada bilgisayar programcılığı dersleri ve bilişim teknolojileri danışmanlık hizmeti verdi. Yine aynı yıl Birikim Eğitim Kurumları’nda Araştırma Planlama Geliştirme Uzmanı olarak göreve başladı. Kurum içerisinde çeşitli görevlerde bulunan TEKİN, halen Araştırma Planlama ve Geliştirme koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.


Evli ve 4 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 

HAKKIMIZDA

Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dersane eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün 40 Okul, 17 Kampüs ile eğitim öğretim alanında hizmet vermeye, çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmaya devam etmektedir.

              

GALERİ